ฝ่ายขายเอกชน 2 บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาก ของ กับ บจก. ไอเท็ค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ ซัพพลาย ในโครงการ CSR "ปันความสุขให้น้อง" ได้บริจาคของให้เด็ก ๆ ณ บ้านอิต่อง เหมืองปีล็อก จังหวัดกาญจนบุรี