วันที่ 26 กันยายน 2564 คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน และคุณเฉลิมพล ศรีเจริญ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องให้ออกซิเจนแด่ศูนย์พักคอย โรงเรียนเทศบาลตำบลปลายบาง วัดสุนทรธรรมิการาม อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือเนื่องในสถานการณ์ Covid-19 ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อในการพักคอยก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล