วันที่ 9 สิงหาคม 2564 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณเฉลิมพล ศรีเจริญ ตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มแด่โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19