วันที่ 8 สิงหาคม 2564 คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเครื่องให้ออกซิเจนชนิดให้อัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท แด่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นสนับสนุนเครื่องมือแด่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาคนไข้ และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับสถานการณ์ Covid-19