ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 1,000 กิโลกรัม แด่สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับชุมชนโดยรอบสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19