ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และการตรวจคัดกรองเชิงรุก รวมไปถึงการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อป้องกันและบรรเทาเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร