การเติบโตของระบบโซลาร์รูฟท็อปที่เพิ่มขึ้นทุกปีในครัวเรือนบวกกับความสนใจจากสาธารณชนในการหันมาใช้พลังงานสะอาด

เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม GUNKUL SPECTRUM ได้มีการจับมือกับ 'Origin Property' เพื่อขยายธุรกิจในการดำเนินกิจการด้านพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการที่อยู่อาศัย (Solar Village) ภายในกรอบปี 2022 - 2024 และส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัยอื่นๆ สู่บ้านคนไทย

1
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Private PPA (Power Purchase Agreement)

โดยจะติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมอุปกรณ์ และบริการดูแลรักษาตลอดสัญญา เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจำหน่ายภายในพื้นที่ส่วนกลางโครงการคอนโดมิเนียมที่แล้วเสร็จและโครงการบ้านอยู่อาศัยของ BRITTANIA ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายให้กับส่วนกลาง ในอัตราค่าไฟที่ประหยัดยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทดสอบการทำงานของระบบภายในไตรมาส 1/2565

2
ธุรกิจติดตั้งและบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger Station)

สำหรับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งเบื้องต้นกำลังอยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยวางแผนการติดตั้งอยู่ที่จำนวน 100 หัวชาร์จภายในปี 2565 และจะเพิ่มจุดชาร์จให้มากขึ้น 20% ทุกปี จนครบ 1,050 หัวชาร์จ ทลายอุปสรรคในด้านของพื้นที่จอดรถผู้อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมที่จำกัด เพื่อตอบรับเทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพลังงานสะอาดที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เน้นย้ำแนวคิด ENERGY x URBAN LIVING solution ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการอยู่อาศัยและนำไปสู่การเป็น Zero-Carbon ecosystem ผ่านมิติของพลังงาน