บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-242-5800 (อัตโนมัติ)

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา

โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายขายเอกชน 1

โทรศัพท์

0-2242-5804-5 0-2242-5807 0-2242-5809

โทรสาร

0-2242-5817
ฝ่ายขายเอกชน 2

โทรศัพท์

0-2242-5800 ต่อ 5962-64

โทรสาร

0-2242-5817
ฝ่ายขายภูมิภาค

โทรสาร

0-2242-5818
ฝ่ายขายราชการและต่างประเทศ

โทรศัพท์

0-2242-5820-1 0-2242-5824

โทรสาร

0-2242-5833
ฝ่ายขายโครงการ

โทรศัพท์

0-2242-5844 0-2242-5801 0-2242-5865

โทรสาร

0-2242-5833