บนความเชื่อว่า ‘พลังงานเป็นสิทธิมนุษย์พื้นฐาน’ และทุกคนควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงที่เท่าเทียมกัน กันกุลมุ่งมั่นที่จะทำให้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อนไม่สร้างภาระ และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับโจทย์ของแต่ละทุกบุคคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในเป้าหมายนี้ ทางบริษัทได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจนวัตกรรมที่มีชื่อว่า ‘GUNKUL SPECTRUM’ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

ในสถานการณ์ที่ภูมิทัศน์ธุรกิจด้านพลังงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การทุ่มเทสร้างนวัตกรรมไม่ใช่เพียงแต่เป็นประโยชน์ทางด้านกลยุทธ์ แต่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการอยู่รอดและเติบโตของบริษัทในระยะยาว ด้วยประสบการณ์กว่า 4 ทศวรรษในธุรกิจ B2B และ B2G ส่งให้บริษัทมีความมั่นใจและความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงเครือข่ายพาร์ตเนอร์ชั้นนำจากหลายหลายอุตสาหกรรม ที่จำเป็นสำหรับฐานก้าวกระโดดไปสู่ตลาดใหม่ๆ และเปิดรับโอกาสทางธุรกิจ B2C อย่างเต็มตัว

Our mission is clear : Innovating the energy Landscape for future generations.

จากโปรเจกต์ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของฟาร์มโซลาร์ด้วยเทคโนโลยีโดรนอัจฉริยะ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์ ไปจนถึงธุรกิจการให้บริการแพลตฟอร์มชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระบบการจัดการโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant) และแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาด GUNKUL SPECTRUM ตั้งเป้าในการทำงานเพื่อเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมและบริการพลังงานดิจิทัลเพื่อปลดล๊อกปัญหาและสร้างสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ผนึกความแข็งแกร่งของพันธมิตรจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยการมองไปยังอนาคตของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าที่พลังงานไฟฟ้าจะไม่อยู่แค่ศูนย์กลางอีกต่อไป เราเชื่อมั่นว่าด้วยการร่วมมือกันเราจะสามารถสร้างอนาคตที่พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลักการพัฒนาโปรดักต์นวัตกรรม GUNKUL SPECTRUM แบ่งออกเป็น 3 แกน คือ

พัฒนาศักยภาพพลังงาน

หลักการแรกของเราเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกิจกรรมทางพลังงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการในปัจจุบัน โดยเราพยายามอย่างต่อเนื่องในการยกระดับโครงสร้างและบริการที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพมากขึ้น มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

บุกเบิกตลาด

หลักการที่สองของเราคือการขยายตลาด เรามุ่งมั่นที่จะสำรวจมุมมองใหม่ๆ ขยายขอบเขตการเข้าถึงของเรา และตระหนักถึงโอกาสที่ยังไม่ได้ถูกใช้เพื่อนำเสนอโซลูชั่นและบริการที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนอย่างกว้างขวาง

ขับเคลื่อนนวัตกรรม

หลักการที่สามคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งถือเป็นหัวใจของ GUNKUL SPECTRUM เรามุ่งมั่นที่จะปลดล๊อกขีดจำกัดเดิมๆ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าอนาคตของพลังงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

พันธมิตรของเรา