ผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในการบูรณปฏิสังขรณ์ประตูอุโบสถ
01 มีนาคม 2567
ผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในการบูรณปฏิสังขรณ์ประตูอุโบสถ
มกราคม 2567 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
19 มกราคม 2567
มกราคม 2567 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
กันกุลร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม One HomePro Fun Walk เพื่อผู้สูงวัยในภาวะพึ่งพิง กับศิริราชมูลนิธิ
10 สิงหาคม 2566
กันกุลร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม One HomePro Fun Walk เพื่อผู้สูงวัยในภาวะพึ่งพิง กับศิริราชมูลนิธิ
ตัวแทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
10 สิงหาคม 2566
ตัวแทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
กันกุลร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม HomePro Fun Walk เพื่อน้องได้ยิ้มกว้างกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
22 พฤศจิกายน 2565
กันกุลร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม HomePro Fun Walk เพื่อน้องได้ยิ้มกว้างกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
ตัวแทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเกษียณอายุราชการ สน.สามเสน
26 กันยายน 2565
ตัวแทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเกษียณอายุราชการ สน.สามเสน
ตัวแทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
11 สิงหาคม 2565
ตัวแทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
พนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันคัดแยกเพื่อบริจาคขวดน้ำพลาสติกแด่วัดจากแดง
09 สิงหาคม 2565
พนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันคัดแยกเพื่อบริจาคขวดน้ำพลาสติกแด่วัดจากแดง
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
28 มิถุนายน 2565
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่สำนักงานเขตดุสิต
01 มีนาคม 2565
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่สำนักงานเขตดุสิต
ตัวแทนผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17 กุมภาพันธ์ 2565
ตัวแทนผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา
28 มกราคม 2565
พนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา