บนความมุ่งมั่นของเราที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านพลังงานของประเทศ กลุ่มบริษัทได้ขยายความเชี่ยวชาญในตลาดพลังงานทดแทนไปไกลกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยลงทุนศึกษาในเทคโนโลยีและพัฒนาบริการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำเพื่อหลากหลายกลุ่มลูกค้า

กำลังการผลิตรวม
952.8 กิโลวัตต์
โครงการทั้งหมด
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2 โครงการ

โดยการผสมผสานองค์ความรู้และประสบการณ์ของบริษัทในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินและบนหลังคา ด้วยแนวคิดในการใช้โอกาสจากพื้นที่ผิวน้ำที่ไม่ถูกใช้งานใดๆ ทำให้บริษัทตัดสินใจดำเนินการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำทะเลและความเร็วลมโดยไม่มีผลต่อระดับการผลิตพลังงานและเป็นไปตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัย นอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและปลดล๊อคข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งที่จำกัดอย่างชาญฉลาด โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำยังช่วยลดการระเหยของน้ำซึ่งเหมาะสำหรับแหล่งน้ำที่ต้องการจัดเก็บน้ำตลอดทั้งปี นอกจากนี้การระเหยของน้ำยังช่วยในการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากแผงโซลาร์เซลซึ่งส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

หนึ่งในข้อได้เปรียบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำคือความสามารถในการปรับขนาดกำลังการติดตั้งและความยืดหยุ่นต่อกับสภาพแวดล้อม บริการนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจขยายการผลิตพลังงานได้ตามความต้องการและดัดแปลงได้กับที่ตั้งที่หลากหลายตอบโจทย์ลักษณะโปรเจกต์ที่แตกต่างกันไป

ที่ตั้งของเรา

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่กลุ่มบริษัทยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้าต่อ กฟภ. และ กฟผ. จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ขนาดกำลังผลิตรวม 170 เมกะวัตต์ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา

ครอบคลุมโครงการ
2 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
2 โครงการ

โครงการที่โดดเด่น

Solar Floating Sirinthorn Dam
Solar Floating Sirinthorn Dam
ที่ตั้ง:

อุบลราชธานี

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2560

กำลังการผลิต:

256 กิโลวัตต์

PGI
PGI
ที่ตั้ง:

ปราจีนบุรี

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2561

กำลังการผลิต:

696.80 กิโลวัตต์