นักลงทุนสัมพันธ์

ขอต้อนรับเข้าสู่ Investor Relations ช่องทางการสื่อสารสำหรับความเคลื่อนไหวด้านการเงินและกิจกรรมการดำเนินการองค์กร

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

9M/2566

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

อัปเดตล่าสุด

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันทางการเงิน

งบการเงิน
ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2566
รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
2566
ไปที่เอกสารเพื่อนักลงทุน

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
24 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เวลา : 13.00 น.
รายละเอียด : ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม ชั้น G (Ground) โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ที่อยู่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
27 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567
เวลา : 13:15 - 14:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
สมัครรับข่าวสาร
สมัครรับข่าวสารของเราเพื่อรับข้อมูลอัปเดตและประกาศสำคัญ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์