Embrace a future powered by 100% green energy

Engineering & Turnkey
บริการวิศวกรรมและก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าชั้นนำ
Manufacturing & Trading
ผลิต-จัดหา-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ามาตรฐานส่งออก
Renewable Energy
บริการด้านพลังงานลมและแดดครบวงจรที่ลูกค้าไว้ใจ
Business Innovation
วิจัยและพัฒนาเพื่อระบบนิเวศทางไฟฟ้าของทุกคน

Crafting an inclusive energy ecosystem for everyone

Social Commerce
สร้างการเข้าถึงผ่านตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าออนไลน์
Energy Management
บริหารพลังงานอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลเรียลไทม์
Matching platform
ส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตไฟด้วยเครือข่ายผู้ติดตั้งคุณภาพ
Virtual Power Plant
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านโดยทุกคนเพื่อทุกคน

Empower your grid with our advanced high voltage solutions

มากกว่า 5,000 รายการ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูงตอบโจทย์ความต้องการทุกประเภท
บริการครบวงจร
ประสบการณ์การดูแลบนมาตรฐานสูงสุดตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

Innovating energy solutions for sustainable growth

ชีวิตแห่งอนาคต
อนาคตที่ความยั่งยืนควบคู่กับการอยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์
พลังงานที่เลือกได้
ส่งเสริมสังคมที่พลังงานทางเลือกเป็นสิทธิ์ที่ผู้ใช้ตัดสินใจได้

Gunkul Insights

ตัวแทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท
27 พฤษภาคม 2567
ตัวแทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการนำร่องโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2566
26 เมษายน 2567
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการนำร่องโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี 2566
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ประจำปี 2566
24 เมษายน 2567
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ประจำปี 2566

มุมนักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ทันท่วงทีและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสถาบันทางการเงิน

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567
รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
2566
เข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

We Growth Together

เพราะกันกุลให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการทำงานแบบเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสรรค์ “วัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม” ตลอดจนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาทำงานเพื่อการปรับตัวสู่ธุรกิจแห่งอนาคต