ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานแบบครบวงจร บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยบริการ Operation and Maintenance (O&M) เพื่อรักษาประสิทธิภาพและเสถียรภาพทางการผลิตไฟฟ้า สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับลูกค้า รวมไปถึงการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

กำลังการผลิตรวม
302.258 เมกะวัตต์
โครงการทั้งหมด
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
804 โครงการ

บริการ O&M ครอบคลุมการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานอย่างสมบูรณ์ ผ่านการวางแผนการดูแลอย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบการผลิตพลังงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการเข้า On-site ตรวจสอบสุขภาพโรงไฟฟ้า เพื่อประสิทธิผลในการผลิตพลังงานสูงสุดซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ในการประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับลูกค้าภายใต้สัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้า Power Purchase Agreement (PPA) ทั้งนี้ความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพไม่เพียงเป็นแหล่งรายได้อีกช่องทางหนึ่งของบริษัท แต่ยังแสดงถึงความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเน้นย้ำมาโดยตลอด

นอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและการดูแลหลังการขายที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการเข้าซ่อมบำรุงหรือเคลมอุปกรณ์ที่เสียหายให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว O&M ยังมีเป้าหมายส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรม CSR ต่างๆ ซึ่งเน้นย้ำอีกบทบาทสำคัญในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ

ที่ตั้งของเรา

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย ส่งผลให้ O&M เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและขอบเขตการดูแลที่กว้างขวางและท้าทายทั้งในด้านภูมิศาสตร์ที่หลากหลายและการควบคุมผลกระทบโครงการให้ไปในทางบวกต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนใกล้เคียง

ครอบคลุมโครงการ
51 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
804 โครงการ