เดินหน้าอย่างมั่นคงบนแกนความยั่งยืน ทุกโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้บริษัทก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้นำด้านพลังงานทดแทนที่กว้างขวางเกินกว่าเส้นเขตแดนประเทศ

กำลังการผลิตรวม
1,066 เมกะวัตต์
โครงการทั้งหมด
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
44 โครงการ

บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างและดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินผ่านบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน โดยมีโครงการที่ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งในประเทศกว่า 37 โครงการและในต่างประเทศอีก 7 โครงการ กำลังการผลิตรวมกว่า 1,066 เมกะวัตต์

ไทย

บริษัทได้ทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขนาดกำลังการผลิตรวม 810 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 158 เมกะวัตต์ และอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ 652.4 เมกะวัตต์ ประกอบไปด้วยโครงการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 568.8 เมกะวัตต์ และโครงการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 83.6 เมกะวัตต์

ครอบคลุมโครงการ
20 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
37 โครงการ

เวียดนาม

บริษัทได้เข้าลงทุนใน 4 โครงการ ภายใต้สัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ Vietnam Electricity (“EVN”) ซึ่งเป็นการไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ครอบคลุมโครงการ
2 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
4 โครงการ

ญี่ปุ่น

บริษัทได้ทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับ Tohoku Electric Power Co., Inc (Tohoku Electric) ขนาดกำลังการผลิต 31.75 เมกะวัตต์ และ TEPCO Energy Partners Co., Inc (TEPCO EP) ขนาดกำลังการผลิต 33.50 เมกะวัตต์ โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ครอบคลุมโครงการ
2 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
2 โครงการ

มาเลเซีย

บริษัทได้ทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับ Tenaga Nasional Berhad (TNB) บริษัทด้านสาธารณูปโภคแห่งชาติของมาเลเซีย ขนาดกำลังการผลิต 29.99 เมกะวัตต์ โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ครอบคลุมโครงการ
1 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
1 โครงการ

โครงการที่โดดเด่น

Si Chula (Gunkul Chubu Powergen Co.,Ltd)
Si Chula (Gunkul Chubu Powergen Co.,Ltd)
ที่ตั้ง:

นครนายก

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2555

กำลังการผลิต:

9.8 เมกะวัตต์

Wichianburi (Gunkul Chubu Powergen Co.,Ltd)
Wichianburi (Gunkul Chubu Powergen Co.,Ltd)
ที่ตั้ง:

เพชรบูรณ์

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2555

กำลังการผลิต:

9.8 เมกะวัตต์

Noen Po (Gunkul Chubu Powergen Co.,Ltd)
Noen Po (Gunkul Chubu Powergen Co.,Ltd)
ที่ตั้ง:

พิจิตร

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2555

กำลังการผลิต:

5.6 เมกะวัตต์

Dong Khon (G-Power Source Co.,Ltd)
Dong Khon (G-Power Source Co.,Ltd)
ที่ตั้ง:

ชัยนาท

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2554

กำลังการผลิต:

7.6 เมกะวัตต์

Ta Khit (G-Power Source Co.,Ltd)
Ta Khit (G-Power Source Co.,Ltd)
ที่ตั้ง:

นครสวรรค์

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2554

กำลังการผลิต:

7.6 เมกะวัตต์

Ta Sang (G-Power Source Co.,Ltd)
Ta Sang (G-Power Source Co.,Ltd)
ที่ตั้ง:

นครสวรรค์

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2554

กำลังการผลิต:

7.6 เมกะวัตต์