2566

โครงสร้างรายได้และผลกำไร
กำไรขั้นต้น
32%
กำไรสุทธิ
19%
กำไรสุทธิ
*จากการดำเนินงานปกติ
17%
การเติบโตกำไรสุทธิ
*จากการดำเนินงานปกติ
36% YoY

รายได้แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

การขาย
-0.1% YoY
การก่อสร้าง
+36% YoY
การบริการ
+56% YoY
สัญญาเช่าเงินทุน
+119% YoY
การขายไฟฟ้า
-33% YoY