การเติบโตของธุรกิจ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีทิศทางการเติบโตไปในแนวทางเดียวกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้าในประเทศ

บริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท กันกุล มีบริษัทในเครือที่ให้ดำเนินกิจการด้านธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ทั้งการผลิต จัดหา จำหน่าย และบริการ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แบบครบวงจร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

ลูกค้าของเรา