Volt Energy Marketplace โปรเจกต์ริเริ่มการเดินทางด้านนวัตกรรมของ GUNKUL SPECTRUM กับการสร้างเครือข่ายผู้รับเหมาคุณภาพด้านพลังงานสะอาดที่มีมากกว่า 450 รายทั่วประเทศ รวมไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงกับเจ้าของบ้านและองค์กรธุรกิจที่มองหาบริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและ EV chargers ยกระดับการเข้าถึงจากออฟไลน์สู่ออนไลน์

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างบริการที่ไร้รอยต่อ โปร่งใส และสะดวกสบายเพื่อปลดล๊อกกระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างผู้รับเหมาที่ยุ่งยาก Volt Energy Marketplace มุ่งเน้นให้บริการโครงการบ้านหรือธุรกิจทั้งขนาดเล็กและกลางที่ต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดตั้งแต่ 3 กิโลวัตต์ถึง 100 กิโลวัตต์ รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบิลรายเดือนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงเป็นการต่อยอดเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่ยังทำให้ VOLT เป็นศูนย์รวมสำหรับช่างไฟชั้นนำ สร้างโอกาสงานใหม่ๆ โดย ณ ปัจจุบัน ผู้รับเหมาบนแพลตฟอร์มได้รับเลือกให้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟให้แก่ Origin Property, PRUKSA และอื่นๆ อีกมากมาย

การให้บริการของแพลตฟอร์ม VOLT ยังครอบคลุม

การบริการของแพลตฟอร์ม VOLT ไม่ได้มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น แต่รวมถึงให้บริการอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ติดตั้ง (Installer/EPC contractor) ให้ได้รับความสะดวกสะบายในการทำงานด้วย เช่น

  • เพิ่มช่องทางการขายและทำการตลาดในสื่อออนไลน์
  • ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นพร้อมการสนับสนุนทางการตลาดสำหรับผู้รับเหมาหน้าใหม่
  • ประสานงานตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้า
  • รับชำระเงินค่าบริการลดความเสี่ยงให้ผู้ติดตั้ง