ในการสำรวจความเป็นไปได้ของนวัตกรรมธุรกิจพลังงานใหม่ๆ GUNKUL SPECTRUM มีความเชื่อมั่นว่าด้วยนโยบายกฎระเบียบที่ถูกต้อง เทคโนโลยีที่มีความพร้อม และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลาดเสรีสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสามารถเป็นไปได้จริงในอนาคตอันใกล้

พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันโดยไม่มีระบบกักเก็บพลังงานรองรับ สร้างความท้าทายในด้านการบริหารจัดการพลังงานเป็นอย่างมาก ซึ่งระบบ Peer-to-Peer Energy Trading หรือระบบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างบุคคลหรือองค์กรเป็นโอกาสในการบริหารจัดการพลังงานที่สูญเปล่าให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์หรือกักเก็บสำหรับภายหลังในราคาที่ดีกว่าอัตราค่าไฟฟ้ามาตรฐาน

ทั้งนี้ Gunkul Spectrum ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Sandbox ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและทดสอบระบบการซื้อขายพลังงานระหว่างบุคคล (P2P) บนระยะเวลาทดสอบ 18 เดือน เพื่อแสดงถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ประชาชนและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดทางหน่วยงานได้มีการผนึกกำลังร่วมกับ Origin Property และ PRUKSA (Pruksa Holding Public Company Limited) ในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และ EV Charger ให้กับบ้านอยู่อาศัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนระบบการซื้อขายพลังงานระหว่างบุคคลภายในโครงการต่อไป