พลังงานลมเป็นหนึ่งในเสาหลักอันยาวนานของการเดินทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย และจุดเริ่มต้นของบริษัทบนเส้นทางพลังงานทดแทนที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภายหลัง

กำลังการผลิตรวม
170 เมกะวัตต์
โครงการทั้งหมด
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
5 โครงการ

ในขณะที่ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Net-Zero บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพการเปลี่ยนแปลงของพลังงานทดแทนมาโดยตลอดและโอบรับความท้าทายจากการดำเนินการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีความเร็วลมระดับต่ำถึงปานกลางเนื่องจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดเส้นศูนย์สูตรอาณาเขตก็ตาม

โดยหลังจากการวิจัยสำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลบนที่ตั้งหลายแห่งทั่วประเทศไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้แผน PDP 2018 Rev.1 ซึ่งกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมใหม่จำนวน 1,500 เมกะวัตต์ ควบคู่กับยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มเส้นพลังงานทดแทนของประเทศ โดยการที่บริษัทประกอบธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมนอกจากเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศเพื่อแก้ไขและดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของอนาคตแล้ว ในขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมโครงสร้างองค์กรให้มั่นคงและยั่งยืน

ที่ตั้งของเรา

ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่กลุ่มบริษัทยื่นขอจำหน่ายไฟฟ้าต่อ กฟภ. และ กฟผ. จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ขนาดกำลังผลิตรวม 170 เมกะวัตต์ ในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา

ครอบคลุมโครงการ
1 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
5 โครงการ

โครงการที่โดดเด่น

โรงไฟฟ้าซับพลูวินด์ฟาร์ม 1
โรงไฟฟ้าซับพลูวินด์ฟาร์ม 1
ที่ตั้ง:

นครราชสีมา

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

17/03/2559

กำลังการผลิต:

8 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าซับพลูวินด์ฟาร์ม 2
โรงไฟฟ้าซับพลูวินด์ฟาร์ม 2
ที่ตั้ง:

นครราชสีมา

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

17/03/2559

กำลังการผลิต:

2 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม
โรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม
ที่ตั้ง:

นครราชสีมา

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

29/12/2559

กำลังการผลิต:

50 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม
โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม
ที่ตั้ง:

นครราชสีมา

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

27/03/2561

กำลังการผลิต:

60 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้ามิตรภาพวินด์ฟาร์ม
โรงไฟฟ้ามิตรภาพวินด์ฟาร์ม
ที่ตั้ง:

นครราชสีมา

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

20/06/2561

กำลังการผลิต:

50 เมกะวัตต์