ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

กำลังการผลิตรวม
94.6 เมกะวัตต์
โครงการทั้งหมด
108 โครงการ

เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จำแนกเป็น 100 MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี

ที่ตั้งของเรา

Private PPA ได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดี ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและความแม่นยำในการประเมินมูลค่าของค่าไฟที่ลูกค้าสามารถประหยัดได้ จนทำให้วันนี้ GUNKUL ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรม อาคารห้างสรรพสินค้า ฯลฯ โดยมีทีมคอยดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของแต่ละโครงการตลอดระยะสัญญา

ครอบคลุมโครงการ
4 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
9 โครงการ

โครงการที่โดดเด่น

Homepro
Homepro
ที่ตั้ง:

18 Locations

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

เมษายน - 2563

กำลังการผลิต:

8.28 เมกะวัตต์

Unicord
Unicord
ที่ตั้ง:

เมืองสมุทรสาคร

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

มีนาคม - 2563

กำลังการผลิต:

1,244.63 กิโลวัตต์

Donmuang
Donmuang
ที่ตั้ง:

กรุงเทพ

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

มิถุนายน - 2558

กำลังการผลิต:

873.60 กิโลวัตต์

TSE Rayong
TSE Rayong
ที่ตั้ง:

ปลวกแดง, ระยอง

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

กรกฎาคม - 2557

กำลังการผลิต:

997.56 กิโลวัตต์

MON RM
MON RM
ที่ตั้ง:

สมุทรปราการ, ประเทศไทย

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

2557

กำลังการผลิต:

948.48 กิโลวัตต์

WHA Wangnoi Building A2
WHA Wangnoi Building A2
ที่ตั้ง:

วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์:

กรกฎาคม - 2557

กำลังการผลิต:

997.56 กิโลวัตต์