จากการก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนในปี 2553 ทำให้บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของพลังงานสะอาดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอของพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ จึงได้เดินหน้าจัดตั้ง GRoof ภายใต้แนวคิด Smart Living by GUNKUL

กำลังการผลิตรวม
3,827.49 กิโลวัตต์
โครงการทั้งหมด
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
294 โครงการ

มอบบริการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟช่วยลูกค้ารายย่อยตั้งแต่กลุ่มบ้านพักอาศัยจนถึงธุรกิจ SME ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานบนมาตรฐานความเชี่ยวชาญวิศวกรรมไฟฟ้ากว่า 40 ปีของกันกุล และขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าทุกคนเพื่อไม่ให้พื้นที่บนหลังคาต้องสูญเปล่า มั่นใจในพลังงานสะอาดและความคุ้มค่าระยะยาวด้วยบริการแบบ One-Stop-Service ทุกเรื่องโซลาร์รูฟจบครบในที่เดียว

Service Highlight
Premium equipment
Expert design & installation
User-friendly solar application
Worry-free after sale service
Permit & License service

ทั้งนี้นอกเหนือจากการให้บริการติดตั้งแบบ EPC GRoof มีบริการติดตั้งแบบ Private PPA (Power Purchase Agreement) หรือการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากระบบโซลาร์รูฟเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง - ใหญ่ ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินลงทุนก่อสร้าง และเอื้อประโยชน์ในการบริการจัดการกระแสเงินสดของธุรกิจจากการชำระค่าไฟในอัตราคงที่ตลอดระยะสัญญา GRoof พร้อมดูแลและออกแบบ PPA ที่เหมาะกับโจทย์ทางพลังงานและเป้าหมายทางการเงินที่หลากหลาย

ปัจจุบันบริษัทให้บริการติดตั้งหลังคาที่พักอยู่อาศัยไปแล้วกว่า 500 หลังคาเรือน และอาคารพาณิชย์อีกกว่า 700 แห่งทั่วประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ CJ more, Origin Property, Pruksa, Jaymart และอื่นๆ

ที่ตั้งของเรา

GRoof ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟทั่วประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงานและบริการที่ลูกค้าไว้วางใจทั้งภาคครัวเรือนและธุรกิจ ปัจจุบันทำให้มีโครงการติดตั้งแล้วกว่า 60 จังหวัดในทุกภูมิภาค

ครอบคลุมโครงการ
18 จังหวัด
โครงการทั้งหมด
294 โครงการ