วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งถือเป็นวันมงคล และเป็นโอกาสที่ดี คณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ นำโดยคุณกัลกุล และคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อเป็นทุนทรัพย์สมทบในการบูรณปฏิสังขรณ์ประตู-หน้าต่างอุโบสถ และเสนาสนะสงฆ์ ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ มูลค่ารวม 300,000 บาท นอกจากนี้คณะผู้บริหารได้ทำบุญถวายข้าวสาร จำนวน 540 กิโลกรัม ให้เป็นสาธารณะประโยชน์กับวัดสวัสดิ์วารีสีมารามเพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลคนในสังคมต่อไป