บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดเขตดุสิต"
25 มิถุนายน 2560
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดเขตดุสิต"
ผู้บริหารบริษัท มอบทุนการศึกษา "เพชรกันกุล" ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
15 มิถุนายน 2560
ผู้บริหารบริษัท มอบทุนการศึกษา "เพชรกันกุล" ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
ผู้บริหารบริษัท มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (25 พฤษภาคม 2560)
25 พฤษภาคม 2560
ผู้บริหารบริษัท มอบทุนการศึกษา โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (25 พฤษภาคม 2560)
GUNKUL ร่วมสนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25 เมษายน 2560
GUNKUL ร่วมสนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน ครั้งที่ 10 , การทำบุญเลี้ยงพระเพล และ งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริหาร (24 เมษายน 2560)
24 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน ครั้งที่ 10 , การทำบุญเลี้ยงพระเพล และ งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริหาร (24 เมษายน 2560)
บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ " มหาสงกรานต์ บ้านกันกุล "
11 เมษายน 2560
บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ " มหาสงกรานต์ บ้านกันกุล "
มอบเงินสนับสนุนการจัดทำเสื้อ ให้เด็กนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
03 กุมภาพันธ์ 2560
มอบเงินสนับสนุนการจัดทำเสื้อ ให้เด็กนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นพระราชกุศล
20 มกราคม 2560
โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นพระราชกุศล
งานฤดูหนาว “เที่ยวทุ่งกังหันลม ชมของดีห้วยบง ปี 2560”
15 มกราคม 2560
งานฤดูหนาว “เที่ยวทุ่งกังหันลม ชมของดีห้วยบง ปี 2560”
วันเด็กแห่งชาติ 2560
14 มกราคม 2560
วันเด็กแห่งชาติ 2560
บมจ.กันกุล ร่วมกิจกรรม วันครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และกิจกรรม คลองสวยน้ำใส
13 มกราคม 2560
บมจ.กันกุล ร่วมกิจกรรม วันครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ และกิจกรรม คลองสวยน้ำใส
วันเด็กแห่งชาติ 2560
11 มกราคม 2560
วันเด็กแห่งชาติ 2560