เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกันกุล (บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด และ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด) ตัวแทนโดย คุณนัฐพล ผลม่วง ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ พร้อมคณะทำงาน ได้มอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมงานฤดูหนาวประจำปี 2560 ให้กับศูนย์ประสานการจัดงานฤดูหนาวตำบลห้วยบง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมมาโดยตลอด โดยการสนับสนุนเงิน และเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดแล้ว ยังส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นชุมชนให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจท้องถิ่น สมกับสโลแกนที่ว่า " เที่ยวทุ่งกังหันลม ชมของดีห้วยบง ปี 2560"