ธุรกิจวิศวกรรม และ TURNKEY แบบครบวงจร

บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รับเหมาก่อสร้างและให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน:

5,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 12 เอ ห้องเลขที่ 12 เอ01 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กำลังการผลิต:

-