ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ และขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมในพิธีน้อมถวายบังคม และลงนามเพื่อถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยมินทราธิบราช บรมนาถบพิตร ณ ลานเอนกประสงค์ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมในพิธีเต็มพื้นที่ โดยคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวคำน้อมถวายบังคม และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เพื่อถวายพระเกียรติยศ และแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน