ธุรกิจพลังงาน

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

1,575,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กำลังการผลิต:

60.00 เมกะวัตต์

ธุรกิจพลังงาน

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

1,485,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กำลังการผลิต:

60.00 เมกะวัตต์

ธุรกิจพลังงาน

บริษัท โคราช วินด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

1,107,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กำลังการผลิต:

50.00 เมกะวัตต์

ธุรกิจพลังงาน

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

992,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กำลังการผลิต:

30.90 เมกะวัตต์