ธุรกิจพลังงาน

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

930,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กำลังการผลิต:

26.00 เมกะวัตต์

ธุรกิจพลังงาน

Kenyir Gunkul Solar Sdn. Bhd.

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ
ทุนจดทะเบียน:

37,500,000.30 MYR

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
12th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim. Seksyen 13 46200 Petaling Jaya Selangor
กำลังการผลิต:

20.99 เมกะวัตต์

Ecosystem Business Platform and Innovations

บริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน:

11,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
กำลังการผลิต:

-

Ecosystem Business Platform and Innovations

บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน:

100,000,000.00 บาท

โทรศัพท์:
ที่อยู่:
189 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 3 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
กำลังการผลิต:

-