เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
Gunkul

ธุรกิจของเรา

การบริการและการค้า

ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า

อ่านทั้งหมด

ผลิตไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและให้บริการด้านวิศวกรรม จึงทำให้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อย่างครบวงจร

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภายนอก และกลุ่มพันธมิตร มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Agreement) ภายหลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จสิ้น

อ่านทั้งหมด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดไฟแอลอีดี และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนธุรกิจและรองรับการขยายตัวผลิตภัณฑ์ส่องสว่างโดยใช้เทคโนโลยีแอลอีดี

อ่านทั้งหมด

กรูฟ

บริษัทฯ ตัดสินใจรุกกลุ่มธุรกิจการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มอาคารพาณิชย์ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย กลุ่มองค์กรและหน่วยงานของรัฐ และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ในปริมาณมาก

อ่านทั้งหมด

ข่าวสารล่าสุด

อัพเดทกิจกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

โครงการของเรา

Expand into Renewable Energy Power Producer Business

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ราคาหลักทรัพย์

GUNKUL
5.10 บาท
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง
+0.05 / 0.99%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
50,925,210

ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต สร้างความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณ ที่ GUNKUL

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

ติดต่อเรา

เรายินดีและน้อมรับความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอแนะของคุณ