วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท รับมอบรางวัล Sustainability Rising Star Award 2021 จาก Asia Corporate Excellence and Sustainability Award (ACES) ถูกจัดขึ้นโดย MORS Group องค์กรขนาดใหญ่ในเอเชียที่ช่วยส่งเสริม และช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน